Препарат за килими RM 519, 1 л Karcher

KARCHER

12345

19.90 лв

Купи

Описание

Спецификация

Течен препарат за междинно почистване с формула за бързо изсъхване. Подходящ за мокети, килими, тапицерии, автомобилни седалки и др.

  • Много бързо съхнене
  • Почиства в дълбочина
  • За междинно почистване
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.