Условия за ползване на сайта

Общи условия, гаранционни условия, процедурата по Защита на личните ви данни и политиката ни за събиране на Бисквитки "Cookies"
 
 
Общи условия за политика за кукита Cookies (бисквитки) може да прочетете тук:
 
https://garden-max.eu/cookies
 
 
Общи условия за политика за защита на лични данни може да прочетете тук:
 
http://garden-max.eu/personal-data

Условия за ползване

Добре дошли в www.Garden-MAX.eu

Тази уеб страница (наречена  „САЙТ“) е администрирана от ЕТ Сторум със седалище в България, гр. Велико Търново, бул България 36, за контакти: 0885 557 355

Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА.За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия.Следните правила и условия установяват минимални изисквания. Използването на САЙТА се подчинява на общите разпоредби на закона.Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти. Също така, ЕТ Сторум ще осъществява промени на тези Условия за ползване, ако тези промени са наложени от влязло в сила законодателство, а ако са наложени със задна дата, промените ще се прилагат ретроактивно за вече доставени и потвърдени поръчки.В тези случаи ЕТ Сторум е задължен да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ за най-новата версия, и ако се изисква, промените се прилагат и за поръчките вече доставени /потвърдени чрез публикуване в САЙТА.

Ако някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на САЙТА се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.

ЕТ Сторум полага  усилия да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки в тази информация, ЕТ Сторум уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна на производителите.

Също така, някои от характеристиките или цените на продуктите, представени в САЙТА, могат да бъдат променени от ЕТ Сторум без предизвестие и могат да съдържат оперативни грешки.

Също така, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, понякога описанията на продуктите могат да бъдат непълни. Въпреки това, от ЕТ Сторум се стремим да предоставим най-подходящата информация.

Промоциите/офертите, представени в САЙТА, са налични до изчерпване на количествата.

САЙТЪТ може да съдържа и линкове към други сайтове. ЕТ Сторум не носи отговорност за политика на поверителност, практикувана от уебсайтове, които не администрираме, както и друга информация, спомената в тези сайтове.

В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу:

ПОТРЕБИТЕЛ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване.

КЛИЕНТ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване, който подава и финализира поръчка.

ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ: представлява използването на САЙТА по начин, който противоречи на практиката в областта, на регламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин, който може да навреди на ПРОДАВАЧА.

ПОРЪЧКА: представлява електронен документ, създаден вследствие на влизането в САЙТА на КЛИЕНТА, който е форма на комуникация между ПРОДАВАЧА и КЛИЕНТА.

ДОГОВОР: представлява ПОРЪЧКА, потвърдена от ПРОДАВАЧА, чрез която ЕТ Сторум се съгласява да достави на КЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати, като клиента поема транспортните разходи за поръчката, освен ако не е упоменато в продукта, че те са за сметка на ПРОДАВАЧА. Поръчка може да се откаже, при несъответствие на поръчания продукт и доставения. Ако КЛИЕНТА се отказва поради други причини (не е проучил колко ще струва доставката, закупил си е друг продукт от друг ПРОДАВАЧ), КЛИЕНТА поема абсолютно всички транспортни разходи свързани с поръчката.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

САЙТЪТ може да бъде изпозван само със законни цели.

Забранено е използването на САЙТА по начин, който би могъл да навреди на САЙТА, но без да ограничава достъпа, като например:

- с цел за измама или по друг начин за извършване на престъпление или друга незаконна дейност

- изпращането, използването или повторното използване на всякакъв вид  материали, които са незаконни, обидни, оскърбителни, клеветнически, нецензурирани или заплашителни, или са несъвместими с правилата за авторско право, търговската марка, конфиденциалността, сигурността на личните данни, или е обидно, съдържа вируси, политически послания или каквато и да е форма на спам.

ЕТ Сторум си запазва правото да откаже достъпа в САЙТА на който и да е ПОТРЕБИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира ПОРЪЧКАТА, дори и потвърдените поръчки.

ЕТ Сторум не продава продукти на непълнолетни. Физическите лица, които не са достигнали 18-годишна възраст могат да правят ПОРЪЧКИ в САЙТА само в присъствието на родител или настойник.

РАЗВИВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ. ДОГОВОР.

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на ЕТ Сторум.

Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от ЕТ Сторум като предложение за договор.

Чрез осъществяване на ПОРЪЧКА в САЙТА, Вие, като КЛИЕНТ потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който ЕТ Сторум осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.

Ако ЕТ Сторум потвърждава изпълнението на една ПОРЪЧКА, това означава пълно приемане на условията на ПОРЪЧКАТА. Приемането на поръчката от ЕТ Сторум се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail) или телефонно потвърждение от ваша страна, когато наш съветник се свърже с КЛИЕНТА

ЕТ Сторум в нито един момент не разглежда непотвърдена ПОРЪЧКА да има силата на ДОГОВОР.

ДОГОВОРЪТ влиза в сила при потвърждение на ПОРЪЧКАТА от КЛИЕНТА.

Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения ДОГОВОР. Гаранционната Карта, издадена от ПРОДАВАЧА или негов доставчик е неизменна част от горепосочените документи.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.

Предмет на ПОРЪЧКАТА представлява продуктът/продуктите и услугите, за които КЛИЕНТЪТ е изразил желание да закупи чрез създаване на ПОРЪЧКА в САЙТА, потвърдена от ЕТ Сторум. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от ПРОДАВАЧА в САЙТА.

Информация относно наличността на продуктите, които ЕТ Сторум продава, се предоставя, след преглед на ПОРЪЧКАТА, ЕТ Сторум уведомява КЛИЕНТА чрез обаждане, в случай че продуктът не е в наличност.

Внимание:  времето за доставка на продуктите е индикативно.

ЦЕНА НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в САЙТА. Цената може да бъде променена от ПРОДАВАЧА във всеки момент без предупреждение.

За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна и сериозна. По този начин ПРОДАВАЧА предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената показана на САЙТА може да не е истинската. В тези случаи ПРОДАВАЧА ще информира КЛИЕНТА относно правилната цена.

Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА.

В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде променена от наш администратор, след съгласуване с КЛИЕНТА.

С изключение на случаите, когато е посочено друго, цената включва ДДС, както и всеки друг вид данък.

Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА. ЕТ Сторум може да издава на КЛИЕНТА фактура за поръчаните продукти и услуги, а КЛИЕНТЪТ има задължението да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура съгласно законодателството в България.

НАЧИН НА ДОСТАВКА

ПРОДАВАЧА ще изпълни своите  задължения според договора в рамките на максимум 30 дни от датата на потвърждението, получено от КЛИЕНТА относно ПОРЪЧКАТА. В случай, че не може да изпълни ПОРЪЧКАТА, тъй като продуктът не е в наличност, ПРОДАВАЧА ще информира КЛИЕНТА за тази ситуация.

ПРОДАВАЧА може да достави на КЛИЕНТА подобен продукт със същата цена, в случай че поисканият продукт не е в наличност, само след информиране и декларирано съгласие от страна на КЛИЕНТА.

Продуктът ще бъде доставен на КЛИЕНТА чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е от врата до врата.

Освен ако не съществува изрична договорка с КЛИЕНТА, ЕТ Сторум не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма.

ЕТ Сторум ще опакова подобаващо продуктите и услугите и ще осигури предаването на придружаващите го документи.

Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на КЛИЕНТА при получаване на документа за транспорт, доставен от куриера.

Всички транспортни разходи се поемат от КЛИЕНТА, освен ако не е опоменато изрично в страницата или информацията на продукта като ПРОМОЦИЯ или ПОДАРЪК.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва  от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги – от сключване на договора.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на КЛИЕНТА след оценка на щетите.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 30 (тридесет) дни от връщането.

Изключения

1) Всички категории продукти могат да се връщат само ако са запечатани:

2) Следните категории продукти не могат да се връщат:

-  Аксесоари и консумативи (шини, вериги, масла, корда, нож за косачки, тримерни глави и др.)

-  Маркучи и бързи връзки за маркучи

-  Инструменти и аксесоари за декоративни езера.

ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

ЕТ Сторум може да възложи на трети лица  услугите по изпълнението на ПОРЪЧКИТЕ, запазвайки винаги отговорността пред КЛИЕНТА за всичките си задължения, поети по договор.

ГАРАНЦИЯ

Всички продукти, които се продават от ЕТ Сторум през сайта www.garden-max.eu, с изключение на преопакованите продукти, се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.

Продуктите, продавани и доставяни от ЕТ Сторум, разполагат с гаранционни карти, издадени директно от производителя. Ако доставчикът не разполага с мрежа на национален сервиз, гаранцията се издава от ЕТ Сторум.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Собствеността на поръчаните продукти и услуги се прехвърля на КЛИЕНТА в момента на извършване на плащането от негова страна.

ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ

ЕТ Сторум не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада при изпълнението от ЕТ Сторум на което и да е  от задълженията си относно ПОРЪЧКА/ПРИЕТА ПОРЪЧКА, и за вреди, произлизащи от използването на продукти/услуги след доставяне и специално при загубата на продуктите.

ЕТ Сторум не носи отговорност за преки загуби(включително, но без ограничение, загуби на печалби, приходи, данни или ненужни разходи) или всякакви други непреки загуби, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, които не са незабавна и пряка последица от нарушението  на договора от страна на ЕТ Сторум. ЕТ Сторум не гарантира, че продадените продукти в САЙТА са подходящи за други цели, различни от общоприетите за съответните продукти. ЕТ Сторум не носи отговорност за преки, непреки или случайни загуби, причинени на КЛИЕНТИТЕ или на продукти от трети страни, продадени съгласно този договор.

ЕТ Сторум поема отговорност, когато подизпълнителите и/или всякакъв вид партньор, участващ в изпълнението на Поръчката, не изпълнят договорените задължения.

Този сайт е собственост и се управлява от ЕТ Сторум.