Политика за защита на лични данни


Тези условия са валидни с публикуването им на сайта на 20.05.2018г.

 

Политика за защита на лични данни

Личните данни, които www.garden-max.eu получава при регистрацията (име; телефон; e-mail), ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Вашият телефонен номер и име предоставяме на куриерската фирма, за да Ви достави пратката. garden-max.eu гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на други трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на garden-max.eu заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя, освен ако не сме законово задължени или са необходими, за да отговорим на Ваша рекламация, за да защитим правата си в случай на предявяване на иск или за да изпълним законово задължение за съхранение на счетоводна информация за нуждите на данъчен контрол.

 
Изтриването на акаунт (данни на конкретен потребител) е налично, когато се логнете (влезнете с потребителско име и парола) и в страницата "Профил" натиснете върху "Ако желаете да изтриете всичко обвързано с акаунта Ви, моля натиснете "тук" ", след което ще плучите съобщение "Всички записани данни обвързани с акаунта Ви бяха изтрити. Това включва потребителска количка с избрани продукти и вашите лични данни!" След като се изтрият данните за профила с конкретните потребителско име и паролa няма да може да влизате в сайта.
 
Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.
 
Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате www.garden-max.eu или използвате нашите услуги, но няма приложение когато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.
 
Личните данни са данни, чрез които едно физическо лице може да бъде идентифицирано.
 
Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Ние добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.
 
Ние събираме и обработваме следните лични данни:
 
- Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уебсървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт.
 
- Когато се свързвате с нас по телефон, има вероятност разговорите да се записват и съхраняват временно, за целите на сигурността и подобряване на качеството на нашето обслужване. Тези разговори се пазят 2 месеца, след което се изтриват.
 
- Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.
 
- данни за подателя и получателя на пратка или услуга (както и за заявителя на услугата, когато е различен от подателя или получателя): име, мобилен или стационарен телефон за контакт, адрес на подаване и получаване на пратка или друга услуга, адрес на електронна поща. Тези данни са ни необходими, за да извършим заявената услуга, да съставим необходимите документи, свързани с движението на пратките, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното, да отговаряме на Вашите запитвания, да разглеждаме Вашите рекламации и други искания;
 
- Ние събираме и обработваме история на Вашите заявки и изпълнените към Вас услуги, за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции.
 
Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.
 
Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.
 
Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.
 
Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес на получаване или доставка на пратка и всякакви други.
 
Ние не предоставяме услуги на малолетни и непълнолетни лица под 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от пълнолетно лице, за да използвате нашите услуги.
 
Ние не споделяме, продаваме, предоставяме или по друг начин разпространяваме Вашите лични данни на трети страни и няма да го правим и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор, или ако не сте дали изрично съгласие за това.
 
В други случаи, данните Ви може да бъдат предоставени на доверени доставчици - счетоводители, одитори, юридически и други съветници, във връзка със счетоводната отчетност на дейността ни, задължителния одит на финансовите ни отчети, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с договорните ни отношения с Вас.
 
Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от нас на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.
 
Ваши лични данни, предоставени при регистрацията Ви на уебсайт www.garden-max.eu, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.
 
Ваши лични данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители или подизпълнители (и техни служители), които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията ни с Вас.
 
Правомерен е и достъпът на ревизиращите държавни органи, прокуратура, следствени органи и МВР, надлежно легитимирали се със съответни документи.
 
Запазваме си правото да променяме нашата Политика за лични данни периодично.

Запишете се за нашия бюлетин!

Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!