Условия за доставка


НАЧИН НА ДОСТАВКА

Доставките се извършват с куриерски компании SPEEDY,  ECONT, TRANSPRESS, като ПРОДАВАЧА се ангажира да изпрати ПОРЪЧКАТА на стойността упомената в страницата за завъшване на поръчките, за целта се използва най-изгодната оферта по усмотрение на ПРОДАВАЧА.

ПРОДАВАЧЪТ ще изпълни своите  задължения според договора в рамките на максимум 30 дни от датата на потвърждението, получено от КЛИЕНТА относно ПОРЪЧКАТА. В случай че не може да изпълни ПОРЪЧКАТА, тъй като продуктът не е в наличност, ПРОДАВАЧА ще информира КЛИЕНТА за тази ситуация.

ПРОДАВАЧЪТ може да достави на КЛИЕНТА подобен продукт със същата цена, в случай че поисканият продукт не е в наличност, само след информиране и декларирано съгласие от страна на КЛИЕНТА.

Продуктът ще бъде доставен на КЛИЕНТА чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е от врата до врата.

Освен ако не съществува изрична договорка с КЛИЕНТА, ГАРДЕН МАКС ВТ ЕООД не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма.

ГАРДЕН МАКС ВТ ЕООД ще опакова подобаващо продуктите и услугите и ще осигури предаването на придружаващите го документи.

Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на КЛИЕНТА при получаване на документа за транспорт, доставен от куриера.

Всички транспортни разходи се поемат от КЛИЕНТА, освен ако не е опоменато изрично в страницата или информацията на продукта като ПРОМОЦИЯ или ПОДАРЪК.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва  от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги – от сключване на договора.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на КЛИЕНТА след оценка на щетите.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 30 (тридесет) дни от връщането.

Изключения

1) Всички категории продукти могат да се връщат само ако са запечатани:

2) Следните категории продукти не могат да се връщат:

-  Аксесоари и консумативи (шини, вериги, масла, корда, нож за косачки, тримерни глави и др.)

-  Маркучи и бързи връзки за маркучи

-  Инструменти и аксесоари за декоративни езера.

Запишете се за нашия бюлетин!

Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!